Malteri za malterisanje

malteri

Malteri za malterisanje nanose se na različite vrste zidova i plafona i  služe da bi se od njih napravile ravne i glatke površine, kao i specijalno obrađene površine. Njihova osnovna svrha je da štite zidove od različitih spoljnih uticaja koje trpe (atmosferske padavine, niske i visoke temperature itd.). Ovi malteri povećavaju toplotno-izolaciona svojstva zidova, a utiču i na estetski izgled spoljašnjih i unutrašnjih zidova. Postoje dve vrste maltera za malterisanje: obični i dekorativni malteri. Nanose se u više slojeva: prvi sloj koji se nanosi radi boljeg prianjanja, osnovni sloj i završni sloj. Za spoljašnje malterisanje zidnih površina koristi se uglavnom krečno-cementni malter, s tim što se donji delovi koji su bliži zemlji (tzv. sokle) malterišu cementnim malterom pošto su više izloženi uticajima vlage. Unutrašnje površine malterišu se krečnim, krečno-gipsanim, gipsanim ili krečno-cementnim malterom, u zavisnosti od konkretnih uslova i podloge. Dekorativni malteri pripadaju grupi specijalnih maltera i služe za krajnju obradu zidnih površina na kojima je uglavnom već naneta neka vrsta običnog maltera za malterisanje.