Malteri za malterisanje

Malteri za malterisanje nanose se na različite vrste zidova i plafona i  služe da bi se od njih napravile ravne i glatke površine, kao i specijalno obrađene površine. Njihova osnovna svrha je da štite zidove od različitih spoljnih uticaja koje trpe (atmosferske padavine, niske i visoke temperature itd.). Ovi malteri povećavaju toplotno-izolaciona svojstva zidova, a […]

Podela maltera

Prema načinu izrade postoje monolitni (mokri) i suvi malter. Prema zapreminskoj masi malteri se dele na: lake, obične i teške. Prema broju upotrebljenih veziva malteri mogu biti: prosti (u čijem sastavu postoji jedna vrsta veziva) i složeni, tj. malteri sa dve ili više vrsta  veziva. Prema vrsti veziva podela je sledeća: krečni malter, cementni malter, […]

Pojam i sastojci maltera

Pod pojmom malteri podrazumevaju se vezivna kamena sredstva nastala veštačkim putem, čija je osnovna odlika očvršćavanje na vazduhu, u vlažnoj sredini ili u vodi. Oni predstavljaju homogenu, vlažnu masu nastalu kao mešavina agregata, vezivanog sredstva i vode. Kao agregat najčešće se koristi pesak sitnije granulacije, sa krupnoćom zrna do najviše 4 mm. Pesak veće krupnoće […]

Partneri

Holcim.rs  –  Vezivo za malterisanje i zidanje Raskrsnica – Velika kolekcija linkova Selidbe po caloj Srbiji