Mašinsko malterisanje

masinsko malterisanje zidova

Mašinsko malterisanje se vrši specijalnim mašinama za malterisanje koje koriste fabrički pripremljen mašinski malter. Ove mašine imaju pištolj iz koga izlazi mlaz maltera i tako se nabacuje na zid. Ravnanje se vrši ručnim putem. Pri mašinskom izvođenju malterisanja na svim ivicama (prozori, vrata, uglovi, stubovi, grede) postavljaju se zaštitni ugaoni profili. Pomoću njih obezbeđuje se kvalitetnije nanošenje maltera i njegova veća otpornost na udare. Mašinsko malterisanje ima brojne prednosti u odnosu na ručni način nanošenja maltera na zidove. Brzina malterisanja je nekoliko puta veća, površine koje su omalterisane imaju znatno bolji kvalitet, malter se dosta brže suši, rasturanje materijala je svedeno na minimum što omogućava veći stepen iskorišćenja materijala, potreban je manji broj ljudi koji predstavljaju radnu snagu itd.