O malterisanju

malterisanje zidova kuca

Malterisanje predstavlja postupak nanošenja različitih vrsta maltera na zidne površine i plafone. Na taj način dobijaju se ravne, glatke i posebno obrađene površine zidova. Malter ima višestruku namenu: štiti zidove od atmosferskih uticaja, omogućava toplotnu i zvučnu izolaciju, a ima i estetsku ulogu – ulepšava zidne površine. Postupak malterisanja može se obavljati ručno ili mašinski. Pored toga, malterisanje se može podeliti prema mestu izvođenja, kada razlikujemo spoljašnje i unutrašnje malterisanje. U zavisnosti od toga kakva je zidna podloga, da li se malterišu spoljašnji ili unutrašnji zidovi, kakav estetski izgled treba da ima zid itd, pri malterisanju se koriste različite vrste maltera.

Vremenski uslovi imaju značajna uticaj na kvalitet maltera. Preporučuje se da se postupak malterisanja obavlja kada nema mrazeva ili velikih vrućina. Malter koji se smrzne može da otpadne sa podloge. Sa druge strane, pri visokim temperaturama, malter se suši brže nego što treba i u takvim okolnostima puca, tako da se površine koje su omalterisane povremeno moraju prskati vodom.

Za pripremu maltera kod ručnog malterisanja potrebna je velika posuda u kojoj će se mešati malter (tzv. tekme). Smešu za malter treba dodavati u posudu u kojoj već ima vode, a nikako suprotno. Za mešanje se obično koristi električna bušilica na koju je stavljena lopatica za mešanje. Smesu treba postepeno i  dobro mešati dok ne postane homogena, izgleda npr. pavlake. Isto tako, zbog brzine očvršćavanja, treba praviti samo onu količinu maltera koja se može potrošiti za 20-30 minuta. Pesak koji služi kao agregat treba da bude sitan, najveće granulacije do 4 mm. Zavisno od vrste maltera neophodno je i vezivo (gips, kreč, cement). Pored velike posude za mešanje maltera, potrebno je obezbediti i drugi alat za malterisanje: posudicu za zahvatanje maltera (fangla), špaklu za nanošenje maltera na zid (mistrija), aluminijumsku glačalicu, čeličnu glačalicu, plastičnu glačalicu (perdašku), grubu četku i lopaticu za ispunjavanje manjih rupica.

Bez obzira koja je vrsta podloge u pitanju, ona se mora očistiti od prašine i starog maltera. U slučaju da na zidovima postoje mrlje ili naslage bele plesni, radi sprečavanja njihovog kasnijeg prenošenja na malter koje može da izazove raspadanje maltera, potrebno ih je pre malterisanja ukloniti ili premazati specijalnim zaštitnim sredstvima prema uputstvu proizvođača. Prianjanje maltera je najbolje na hrapavim površinama. Malter i podloga koja se malteriše treba da budu približnog koeficijenta rastezanja i upravo zbog toga se osnovni i završni sloj razlikuju po sastavu. U slučaju da podloga ili neki njeni delovi nisu pogodni za nanošenje maltera potrebno je postaviti specijalne nosače maltera.

Stolarija treba da bude dobro zaštićena pre nego što se počne sa postupkom malterisanja, pošto se kasnije malter veoma teško skida sa nje. Za zaštitu se koriste najlonska folija ili traka. Zidovi na koje se nanosi malter treba da budu dobro očišćeni i nakvašeni vodom, radi boljeg pripajanja maltera za njih, a podovi se takođe čiste da bi se mogao iskoristiti i malter koji otpadne prilikom nanošenja. Kod pripreme zidova za malterisanje, na njihovu površinu se nabacuje prvi pripremni sloj maltera, tzv. „grubi špric“, koji je dosta tečan i treba da bude debljine od 2-3 mm. Ovaj sloj treba da bude grub kako bi bolje povezao naredni sloj maltera sa osnovnom podlogom. Na ivice zidova se postavljaju aluminijumske lajsne, a na rastojanju nešto kraćem od ravnjače postavljaju se od poda do plafona vođice od maltera širine od 10-15 cm. Nakon toga nanosi se sledeći sloj. Preporučuje se da se najpre uradi plafon. Malter se nabacuje na zid odsečnim i jakim pokretima u zglobu ruke, a na zidu treba da bude nalepljen u obliku većih lepinja. Taj osnovni sloj, tzv. „grund“ ravna se aluminijumskom glačalicom, koja treba da stoji malo iskošeno, preko vođica, vodoravnim pokretima od poda prema plafonu. Završni sloj „perdaš“ treba da bude od ređeg maltera i on se ravna plastičnom glačaricom (perdaškom) kružnim pokretima. Posle nanošenja ovih slojeva, malter treba da odstoji najmanje 7 dana da bi se dalje obrađivao.