Podela maltera

malteri

Prema načinu izrade postoje monolitni (mokri) i suvi malter.

Prema zapreminskoj masi malteri se dele na: lake, obične i teške.

Prema broju upotrebljenih veziva malteri mogu biti: prosti (u čijem sastavu postoji jedna vrsta veziva) i složeni, tj. malteri sa dve ili više vrsta  veziva.

Prema vrsti veziva podela je sledeća: krečni malter, cementni malter, gipsani malter, produžni (krečno-cementni malter) i krečno-gipsani malter.

  •          Krečni malter dobija se kada se pomešaju kreč, pesak i voda. Upotrebljava se kod zidanja zidova od blokova, kamena i opeke i kod malterisanja zidova i plafona. Ova vrsta maltera pogodna je zbog svoje velike plastičnosti, ali loša karakteristika krečnog maltera je nedovoljna čvrstoća. Slabo je otporan na vodu i nije preporučljiv za vlažne sredine. Odnos kreča i peska treba da bude od 1:1 do 1:4.
  •       Cementni malter je mešavina cementa, peska i vode, pri čemu je odnos peska i vode od 1:1 do 1:4. Pogodan je za zidanje i malterisanje svih zidova, za košuljice i podloge, injektiranje itd. Ima veliku čvrstinu i otporan je na vodu i vlagu, tako da je dobar za upotrebu u vlažnim prostorijama. Takođe, pogodan je za upotrebu leti, pri visokim temperaturama, kada treba da se zaliva da ne bi ispucao. Ima kratak period vezivanja (od 15-30 minuta), pa je potrebno brzo raditi sa njim i ne spravljati veće količine od jednom.
  •       Gipsani malter predstavlja mešavinu samo gipsa i vode ili mešavinu gipsa, peska i vode u odnosu 1:2. S obzirom da je gips neotporan na vlagu i mraz, koristi se isključivo za malterisanje unutrašnjih zidova i za sanaciju nepravilnosti na njima.
  •           Produžni (krečno-cementni) malter ima u svom sastavu cement, kreč, pesak (u različitim odnosima: 1:1:5, 1:2:5, 1:3:6 ili 1:3:9) i vodu. Kreč se dodaje kao plastifikator. Upotrebljava se kod zidanja i kod spoljašnjeg i unutrašnjeg malterisanja zidova i malterisanja plafona. Ovakva vrsta maltera odlikuje se manjom čvrstoćom od cementnog maltera, ali je bolja za ugradnju i obradu. Njegovi elementi se sporije vezuju i sporije očvršćavaju, tako da je sa njim lako raditi, pri sušenju manje puca i otporan je na vlagu.
  •        Krečno-gipsani malter sadrži kreč, gips, pesak i vodu, a razmera čvrstih komponenti može da bude 1:1:5, 1:2:6 i 1:3:9. Kod spravljanja ovog maltera najpre se pomešaju kreč, pesak i voda, a gips se dodaje neposredno pred nanošenje. Krečno-gipsani malter primenjuje se za unutrašnje malterisanje, ne preporučuje se kod spoljašnjeg malterisanja jer je slabo otporan na vlagu. Pogodan je za ugradnju i obradu zbog prisustva kreča.

Prema nameni postoje sledeće vrste matera: malteri za zidanje, malteri za malterisanje i specijalni malteri – malteri posebne namene (dekorativni, hidroizolacioni, termoizolacioni, zvukoizolacioni, reparaturni, injekcioni malteri, malteri koji služe kao završni sloj na podovima itd.).